Research on contemporary ballet teaching in Finland has focused on the pedagogic perspective, but work on the teaching content is scarce. In this article, I describe my pursuit to outline core elements of contemporary ballet through two pilot workshops. I present four elements that seemed meaningful in my teaching (improvisation, interpretation, partnering and off-balance) and their nexus with classical ballet. In addition, I share my experiences of teaching contemporary ballet using these core elements to vocational dance students at North Karelia College Outokumpu. Here, I address contemporary ballet as a part of the evolution of ballet, not as a combination of contemporary dance and classical ballet. The overall aim is to develop a method of teaching that equips dancers with the skills they need when performing and co-creating contemporary ballet.

 

Nykybaletin opetuksen tutkimus Suomessa on keskittynyt pedagogiseen näkökulmaan ja opetuksen sisällöstä on kirjoitettu hyvin vähän. Kuvailen artikkelissa pyrkimystäni hahmottaa nykybaletin keskeisiä elementtejä kahden pilottiworkshopin avulla. Esittelen neljä itselleni merkitykselliseksi noussutta elementtiä – improvisaatio, ilmaisu, partnerointi ja off-balance – sekä niiden yhteyden klassiseen balettiin. Lisäksi kerron kokemuksiani nykybaletin opettamisesta näiden keskeisten elementtien avulla tanssin ammattiopiskelijoille Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Outokummussa. Käsittelen tässä yhteydessä nykybalettia baletin evoluution näkökulmasta, en niinkään nykytanssin ja klassisen baletin fuusiolajina. Tähtäimessä on ollut löytää opetusmetodi, jonka avulla on mahdollista opettaa tanssijoille niitä taitoja, joita he tarvitsevat esittäessään nykybalettia ja osallistuessaan teosten luomisprosessiin.

 

 

Back to front page